ZNAJOMOŚĆ WSKAŹNIKÓW

Wskaźniki złożone oblicza się posługując się wskaźnikami zasadniczymi oraz czasem posiadania pojazdów (D/) wy­rażonym w wozodniach.Znajomość zasadniczych wskaźników techniczno-eksplo­atacyjnych oraz praw rządzących procesem transportu umożliwia obliczenie średniej odległości przewozu jednej tony lub jednego pasażera oraz tworzenie wskaźników syn­tetycznych.Do wskaźników syntetycznych należą:   wydajność transportu odniesiona do jednego wozodma posiadania pojazdu,   wydajność transportu odniesiona do jednego wozodma posiadania, przypadająca na jedną tonę ładowności, wydajność transportu odniesiona do jednego kilometra przebiegu.Do wskaźników techniczno-eksploatacyjnych zalicza się także wskaźniki pomocnicze, służące np.: •  do oceny stopnia wykorzystania przyczep,   do oceny działalności zaplecza technicznego,    do obliczania ilości materiałów potrzebnych do eksplo-  dcfobliczania liczby potrzebnych czynności obsługowo- -naprawczych,napraw głównych i czasu ich trwania.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)