WYKORZYSTANIE WYDAJNOŚCI

Współczynnik wykorzystania wydajności składu (y) — sto­sunek rzeczywistej wydajności składów (Dqe) do maksy­malnej wydajności składów w danym okresie (Dqi) wg wzoru: y = DqejDqii Współczynnik obrotu składu (y0) — stosunek liczby tono- obrotów składu (Q0) do liczby tonodni inwentarzowych w danym okresie. Tonoobroty jest to suma ton przyjętych i wydanych. Średni czas składowania jednej tony (Tq) oblicza się dzieląc liczbę tonodni (Dqe) przez liczbę tonoobrotów (Q0). Wykorzystanie wydajności roboczej składowych urządzeń mechanicznych oblicza się mnożąc współczynnik wykorzysta^ nia urządzenia (stosunek liczby godzin efektywnej pracyUo liczby godzin inwentarzowych) przez nominalną lub użyt­kową wydajność urządzenia.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)