WYCOFANIE POJAZDU

Wycofanie pojazdu z ruchu następuje przez zwrot, unie­ważnienie lub odebranie dowodu i tablic rejestracyjnych, co potwierdza wydział komunikacji na unieważnionym do­wodzie rejestracyjnym, który zastępuje potwierdzenie zgło­szenia do ewidencji. Wydział komunikacji może zarządzić wycofanie pojazdu z ruchu po stwierdzeniu, że pojazd nie odpowiada warunkom technicznym, a dalsze jego użytko­wanie zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu. Również w razie nieuiszczenia przez właściciela składki za obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wy­padków i odpowiedzialności cywilnej.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)