WSPÓŁCZYNNIKI JAKOŚCIOWE

Współczynnik wykorzystania powierzchni składów (Af) — jest to stosunek powierzchni użytkowej mn do ogólnej mf. Oblicza się go wg wzoru: M = mn!mt. Współczynnik wykorzystania pojemności składów (mq) zależny od dopuszczalnego obciążenia powierzchni składów q [kG/m2]. Współczynnik  ten oblicza się wg wzoru mq » = 0,001 -ą-mn- W przypadku składowania ładunków przestrzennych lub nie układanych jedne na drugich sto­suje się współczynniki przeliczeniowe. Wydajność składów (D?l) oblicza się w tonodniach (1 dzień przebywania 1 tony w składzie) mnożąc pojemność składu mq przez liczbę dni w okresie planowanym T, wg wzoru: Dqi — t7lq ‚ T. 

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)