WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA

Mechanizacji pracy, stopnia przystoso­wywania pojazdu do czynności ładunkowych i liczby pra­cowników zatrudnionych w czasie przeładunku. -Współczynnik wykorzystania ładowności (C — statyczny) rjest to stosunek przewożonego ładunku do nominalnej ła­downości pojazdu,Współczynnik wykorzystania pracy przewozowej (E — dynamiczny) jest to stosunek wykonanej pracy przewozowej do tej pracy, którą pojazd wykonałby w razie pełnego wy­korzystania jego ładowności. Oblicza się go wg wzoru: P/Z (q-Ki).Ipi bardziej współczynnik wykorzystania ładowności będzie zbliżony do jedności, tym większa będzie wydajność tran­sportu.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)