WNIOSEK O REJESTRACJĘ

Nie dotyczy to nowych pojazdów, nie przezna­czonych do przewozów publicznych, na które zostały wydane zaświadczenia dopuszczalności typów pojazdów. Do wniosku o rejestrację należy dołączyć dowód przydziału lub własności pojazdu, potwierdzenie zgłoszenia pojazdu do ewidencji (jeśli pojazd był uprzednio zgłoszony), unieważnio­ny dowód rejestracyjny (jeśli pojazd był już rejestrowany), dowód uiszczenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w ruchu pojazdów samochodowych oraz dowód wpłacenia odpowiednich opłat. Poza tym właściciel pojazdu przeznaczonego do przewozu publicznego powinien dołączyć odpis lub fotokopię zezwolenia albo potwierdzenia zgłoszenia wykonywania tego przewozu.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)