WARUNKI DOPUSZCZENIA SAMOCHODU DO RUCHU

Wymagania techniczne, które powinny spełniać pojazdy samochodowe oraz przyczepy (i pociągi drogowe) dopusz­czone do ruchu na drogach publicznych w Polsce, określone są rozporządzeniem Ministrów Komunikacji i Spraw We­wnętrznych z dnia 1. października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z dnia 30 listopada 1962 r. Nr 61, poz. 295).Ogólne wymagania techniczne. Dopuszczone do ruchu po drogach publicznych pojazdy samochodowe’ i przyczepy powinny odpowiadać następującym warunkom:nie powinny zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi ru­chu, nadmiernie niszczyć drogi, dotkliwie zakłócać spo­koju publicznego i wydzielać nadmiernych ilości dymu,    powinny być tak zbudowane, aby pole widzenia kierowcy było wystarczające do bezpiecznego prowadzenia po­jazdu.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)