USTAWIONE ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Znaki ostrzegawcze ustawiane są głównie na drogach poza-, miejskich o ulepszonych nawierzchniach, w odległościach 150…250 m przed wskazywanymi miejscami niebezpiecz­nymi. W razie ustawienia znaku w odległości mniejszej niż 150 m — pod znakiem umieszcza się tabliczkę podającą W metrach odległość do niebezpiecznego miejsca. Na ob­szarach zabudowanych odległości znaków ostrzegawczych przed wskazywanymi miejscami niebezpiecznymi nie powinny przekraczać 50 m. Na tabliczce pod znakiem może być również podana długość odcinka drogi, na którym wystę­puje wskazywane przez znak niebezpieczeństwo, jeżeli odcinek ten jest dłuższy niż 1 k-m. Koniec takiego odcinka drogi oznacza się przez powtórzenie znaku z napisem „KONIEC”.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)