UKŁAD RODZAJOWY KOSZTÓW

Układ rodzajowy kosztów pozwala na badanie ogólnej struktury kosztow przedsiębiorstwa, a zwłaszcza zmian zachodzących w proporcjach między poszczególnymi ro­dzajami kosztów. Ponadto układ rodzajowy stwarza pod­stawę do obliczania. dochodu narodowego, ma duże zna­czenie w planowaniu i analizie wykonania planu kosztów oraz pozwala na powiązanie planu kosztów własnych z różnymi częściami planu eksploatacyjno-przewozowego (planem plac, planem zaopatrzenia, planem odpisów amor­tyzacyjnych itp.). Układ rodzajowy operuje tak zwanymi kosztami prostymi, czyli pozycjami, które nie mogą być rozłożone na dalsze elementy składowe.

 

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)