SZYBKOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Szybkość komunikacyjna (Vhom) — jest to średnia szybkość, z jaką wykonuje się pracę przewozową (całość usługi tran­sportowej). Jest to więc szybkość oceniana przede wszyst­kim z punktu widzenia usługobiorcy. Przykładem zasto­sowania szybkości komunikacyjnej, zwanej również han­dlową, jest ruch pasażerski. Dzieli się wówczas liczbę kilo­metrów do przebycia przez liczbę godzin całego czasu podróży. Godzinny przebieg ładowny (Ve * B) — jest to iloczyn go­dzinnego przebiegu ogólnego przez współczynnik wyko­rzystania przebiegu; jest to wskaźnik jakościowy, wskazu­jący jak organizacja przewozu przyczynia się do zwiększenia szybkości technicznej, zmniejszenia postojów oraz zwięk­szenia, stopnia wykorzystania przebiegu.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)