ŚWIEŻY ŁADUNEK

Świeżego ładunku przy ściance cylindra naprzeciw szczelin wyloto­wych łączą się na pewnej wysokości od denka tłoka w jeden strumień, który płynie ku komo­rze spalania i zmieniając kierunek omywa ścian­ki komory spalania, a następnie ściankę’ cylindra od strony szczelin wylotowych; zapewnia to dość dokładne usu­wanie spalin z cylindra, lecz w słup ładunku silnie zanieczyszczo­ny spalinami; ze względu na u- miarkowane straty świeżego ła­dunku oraz niezbyt duże obciąże­nia cieplne tłoków, zwrotne prze­płukiwanie pętlicowe znajduje jeszcze dość szerokie zastosowa­nie,przepłukiwanie wzdłużne — szczelinowo-zaworowe( świeży ładunek napływa przez szczeliny rozmieszczone na całym cylindra, a spaliny u- chodzą przez zawór lub zawory wydechowe w głowicy; szczeliny mogą mieć kierunek promieniowy lub skośny do ścianki cylindra, nadający strumieniowi świe­żego ładunku ruch .

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)