ŚREDNIE CIŚNIENIE

Średnie ciśnienie indy­kowane odpowiada więc wysokości prostokąta, którego powierzchnia jest równa powierzchni wypadkowego pola wy-, kresu indykatorowego (Fi) o tej samej podsta­wie. Wysokość Fi zale­ży od charakterystycz­nych temperatur i ciś­nień rzeczywistego o- biegu pracy. Tym sa­mym cieplne i mecha­niczne obciążenia silni­ka ograniczają możli­wość zwiększenia średniego ciśnienia indykowanego. We­dług wykresu indykatorowego silnika dwusuwowego o roz­rządzie szczelinowym  teoretycznie spaliny powinny rozprężać się ostatecznie według prostej b—a i uchodzić z cylindra według prostej a—d..

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)