SPORZĄDZANIE ZAWIADOMIEŃ

Sporządzania zawiadomienia do kolegium karno-admini- stracyjnego przy prezydium rady narodowej z jednoczesnym udzieleniem ostrzeżenia za przekroczenia stanowiące po­ważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, np. za brak tablic rejestracyjnych lub próbnych, za niezmniejszanie szybkości jazdy na skrzyżowaniu, za prowadzenie pojazdu bez posia­dania odpowiedniego pozwolenia, za nieprzestrzeganie za­sad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu itp.; odpis zawiadomienia wraz z odcinkiem wkładki kontrolnej (karty ostrzeżeń) przesyłany jest do wydziału komunikacji drogo­wej,  sporządzania zawiadomienia do kolegium karno-admi­nistracyjnego bez udzielenia ostrzeżenia, w razie nieposia­dania ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu lub czaso­wego pozwolenia dopuszczającego pojazd do ruchu, albo w razie odmowy okazania tych dokumentów.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)