SPOŁECZNY KOSZT PRODUKCJI

Społeczny koszt produkcji jest to całkowity nakład pracy wkładanej bezpośrednio w wytwarzanie (tzw. pracy żywej) i pracy zużytej na przygotowanie środków wytwarzania (tzw. pracy uprzedmiotowionej), konieczny do wytworzenia produktu w postaci wyrobu lub usługi w normalnych wa­runkach pracy, przy przeciętnym stopniu natężenia pracy i umiejętności.Zgodnie ze wzorem Marksa: P = c + v + m na społeczny koszt produkcji (P) składa się:c — wartość zużytych środków produkcji (narzędzia pracy i przedmioty pracy), v — płaca zarobkowa robotników (praca żywa bezpośrednio opłacona),m — wartość dodatkowa (praca żywa, nieopłacona bezpo­średnio).Społeczny koszt produkcji określa wartość produkcji glo­balnej państwa. Obejmuje ona:  wartość produkcji przeniesionej, tj. wartość zużytych w procesie produkcyjnym środków produkcji, wartość nowo wytworzoną, czyli dochód narodowy.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)