SPALANIE MIESZANKI I PRODUKTY SPALANIA

Parowanie paliwa odbywa się kosztem ciepła pobieranego od zasysanego powietrza oraz od ścian przewodów ssących 1 ścian cylindra oraz głowicy. Odparowanie paliwa we­wnątrz cylindra przyczynia się do jego wewnętrznego chło­dzenia. Szczególnie dotyczy to paliwa zawierającego alkohol odznaczający się dużym ciepłem parowania.  Spalanie jest to szybkie utlenianie charakteryzujące się wydzielaniem dużej ilości energii cieplnej i objawami świetlnymi. Rozróżnia się:spalanie zupełne; produkty spalania nie mogą ulec dal­szemu utlenieniu; współczynnik składu mieszanki był co najmniej równy jedności lub większy,spalanie niezupełne; część produktów spalania (spalin) może być jeszcze utleniona; np. spalanie na tlenek węgla lub z wydzielaniem sadzy; spalanie niezupełne świadczy, że współczynnik składu jednorodnej mieszanki był mniejszy od jedności; spalanie niezupełne mieszanki zawierającej nadmiar powietrza świadczy o jej niejedno­rodności lub jest następstwem dysocjacji spalin.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)