ROZWIJANIE PRODUKCJI

Rozwijanie produkcji i obniżanie kosztów włas­nych prowadzi bezpośrednio do wzrostu czystego dochodu przedsiębiorstwa. Scentralizowany dochód państwa przejmowany jest przez państwo od przedsiębiorstw i koncentrowany w formie pie­niężnej na potrzeby społeczne. Osiągnięcia i braki na poszczególnych odcinkach działal­ności przedsiębiorstwa znajdują odzwierciedlenie w kształ­towaniu się kosztów własnych i dlatego koszt własny uważa­ny jest za syntetyczny wskaźnik charakteryzujący cało­kształt działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Analiza wskaźników kosztowych umożliwia ocenę stopnia wydajności pracy, organizacji procesu produkcji, wykorzy­stania środków pracy itp.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)