REJESTRACJA POJAZDÓW I PRZYCZEP

Każdy pojazd samochodowy podlega obowiązkowi zgło­szenia do ewidencji, którą przeprowadza właściwy — ze względu na miejsce stałego postoju (garażowania) pojazdu   wydział komunikacji prezydium PRN lub MRN. W War­szawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu ewidencję prowadzi prezydium DRN właściwe z uwagi na miejsce stałego zamieszkania właściciela pojazdu. Nie dotyczy to pojazdów należących do jednostek podległych Min. Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych (z wyjątkiem pojazdów Komendy Głównej Straży Pożarnych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przedsiębiorstw podległych tym ministrom), przedstawicielstw dyplomatycznych i osób korzystających z prawa eksterytorialności, jak również i pojazdów zarejestrowanych za granicą i zaopatrzonych w międzynarodowe znaki wyróżniające.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)