ORGAN KONTROLI

Do czuwania nad porządkiem i bezpieczeństwem ruchu na drogach publicznych powołani są:  funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej,   uprawnieni przez organa MO członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej,   inspektorzy gospodarki samochodowej Ministerstwa Komunikacji i wydziałów komunikacji prezydiów rad.narodowych.Do wymierzania i pobierania grzywien w drodze mandatu karnego oraz legitymowania użytkowników dróg upoważ­nieni są tylko funkcjonariusze MO. Przeprowadzający kon­trolę obowiązany jest się uprzednio wylegitymować. Umun­durowani funkcjonariusze MO legitymują się tylko na żądanie kontrolowanego;’w celu zatrzymania pojazdu po­dają znaki ręką, pałką lub tarczą milicyjną, albo latarką ze światłem czerwonym i dla zwrócenia uwagi mogą posłu­giwać się gwizdkami.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)