OBJĘCIE KOSZTAMI OGÓLNYMI

Koszty ogólne obejmują koszty organizacji, kierowania i obsługi produkcji usług. Do kosztów ogólnych zalicza się koszty bezpośredniego zarządzania, a więc koszty ogólno- wydziałowe oraz koszty pośredniego zarządzania, czyli koszty ogólnozakładowe.Na podstawie tego schematu . można stwierdzić, że:    koszty w układzie rodzajowym = koszty bezpośredniefazy produkcji + koszty pośrednie produkcji,koszty bezpośrednie fazy produkcji *= koszty bezpo­średnie usługi + koszty wydziałowe,  koszty pośrednie fazy produkcji = koszty ogólnozakła­dowe,koszty pośrednie usługi = koszty wydziałowe + koszty ogólnozakładowe,  koszty podstawowe + koszty ogólne = koszty bezpo­średnie + koszty pośrednie,  koszty podstawowe > koszty bezpośrednie,koszty ogólne < koszty pośrednie.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)