NAJWYGODNIEJSZE W PRAKTYCE

W praktyce najwygodniej jest charakteryzować zarys tłoka i cylindra za pomocą nastę­pujących parametrów: R + e; Rje; <p maxi er oraz Fs, gdzie: e — promień wykorbienia (mimośród).Wzajemne zależności pomiędzy wymienionymi wielkościami można ująć w postaci nomogramu. Nomogram taki pozwala na łatwe i szybkie obliczanie wielkości doty­czących współpracujących elementów. Dokładne wyzna­czenie powierzchni skokowej wymaga sporządzenia rysunków tłoka i cylindra i splanimetrowania odpowiednich powierzch­ni, gdyż wspomniany nomogram sporządzono dla r„ = 0.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)