KOSZTY ZMIENNE

Koszty zmienne kształtują się w pewnej proporcji do roz­miarów produkcji i zmiana tych wielkości powoduje wzrost lub zmniejszenie się. kosztów. zmiennych. Do kosztów zmiennych zalicza się: materiały pędne, oleje i smary, ogu­mienie, amortyzację, naprawy eksploatacyjne taboru, płace, ubezpieczenia społeczne oraz delegacje i przejazdy.,Do kosztów zmiennych zalicza się też część kosztów wy­działowych, ponieważ wysokość ich wiąże się z wielkością produkcji.Koszty zmienne można podzielić na:   koszty degresywne, tj. wzrastające wolniej niż produkcja usług, np. konserwacje i naprawy bieżące taboru,koszty progresywne, tj. zwiększające się szybciej niż produkcja usług, np. wynagrodzenie za pracę w godzi­nach nadliczbowych,  koszty wprost proporcjonalne, tj. wzrastające równo­legle do stopnia wzrostu rozmiaru produkcji usług.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)