KOSZTY W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

Transport polega na przemieszczaniu w przestrzeni towarów, osób i wiadomości. Usługi transportowe są związane nie­podzielnie z procesem transportu i nie mają wskutek tego postaci rzeczowej. Poza procesem transportu usługi trań- sportowe nie istnieją. Nie występuje także produkcja usług na zapas, gdyż w czasie procesu produkcji transporto­wej następuje całkowita konsumpcja wytworzonych usług. Proces transportu zwiększa wartość przemieszczanych to­warów o wysokość pracy żywej i uprzedmiotowionej, zu­żytej do przewozu, a więc o wysokość społecznego kosztu produkcji usług transportowych. Od społecznego kosztu produkcji usług transportowych odróżnia się koszt własny usług przewozowych przedsię­biorstwa transportowego.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)