KOSZTY STAŁE I ZMIENNE

W klasyfikacji kosztów własnych stosuje się również pojęcia kosztów stałych i zmiennych. Koszty stałe w zasadzie nie zależą od rozmiarów produkcji, lecz mają ten charakter tylko w razie zachowania określo­nych warunków 1 wielkości produkcji. W przypadku zmiany warunków pracy i przekroczenia okreś­lonych rozmiarów §, produkcji następuje Jj wzrost tych kosztów, po czym utrzymują a się one znowu na nowo osiągniętym po- ^ ziomie .Do kosztów stałych ^ w transporcie samo­chodowym zalicza się koszty ogólnoza­kładowe i częściowo wydziałowe.Rozróżnia się dwa rodzaje kosztów stałych: koszty bez­względnie stałe oraz koszty względnie stałe.Koszty bezwzględnie stałe (np. amortyzacj’a, podatki od nieruchomości) w zasadzie zupełnie nie zależą od wielkości produkcji. Natomiast koszty względnie stałe (np. koszty oświetlenia) ulegają minimalnym wahaniom w zależności od zmian w wielkości produkcji.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)