KOSZTY PODSTAWOWE I OGÓLNE

Koszty podstawowe I ogólne. Od kosztów bezpośrednich i pośrednich’ należy odróżniać koszty podstawowe (zwane inaczej kosztami technologicznymi) i koszty ogólne (zwane kosztami ogólnogospodarczymi). Koszty podstawowe obejmują te pozycje kosztów, które wiążą się ściśle z procesami produkcyjnymi wytwarzania usług i wywierają decydujący wpływ na poziom ogólnej zmiany kosztów produkcji. • Do kosztów podstawowych zalicza się: płace pracowników produkcyjnych, ubezpie­czenia społeczne, delegacje i przejazdy, materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, amortyzację, naprawy eksploata­cyjne taboru oraz koszty wydziałowe bezpośrednio związane z procesem wytwarzania usług.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)