KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Koszty bezpośrednie przewozów samochodowych obejmują: materiały pędne i oleje, zużycie ogumienia, amortyzację taboru, naprawy eksploatacyjne taboru, wynajem taboru, płace i ubezpieczenie obsady pojazdów oraz delegacje kierowców i pomocników.Koszty bezpośrednie usług spedycyjnych obejmują: płace personelu uczestniczącego w wykonywaniu czynności spe­dycyjnych, narzuty na płace (ubezp. społ.), opłaty prze­wozowe,’postoje obciążające spedytora oraz inne nie wymie­nione koszty (delegacje,, koszty podróży, prowizje itp.). Koszty bezpośrednie czynności ładunkowych obejmują: prace robotników przeładunkowych, ubezpieczenia społeczne tych robotników, delegacje i noclegi, koszty przeładunków za pomocą urządzeń mechanicznych (amortyzacja urzą­dzeń, koszty energii i materiałów pędnych, prace personelu obsługującego urządzenia, koszty napraw uszkodzeń powsta­łych w czasie eksploatacji urządzeń) oraz koszty przestoju pracowników przeładunkowych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)