KOSZT WŁASNY PRODUKCJI

Koszt własny produkcji (S) nie pokrywa się ze społecznym kosztem produkcji, gdyż nie obejmuje wartości dodatko­wej (m); 5 == c + v. Koszt własny produkcji jest więc mniejszy od społecznego kosztu produkcji o tę część pro­duktu społecznego, która pochodzi z nieopłaconego bez­pośrednio wkładu pracy. Koszt własny produkcji teore­tycznie obejmuje zatem wyrażone w pieniądzu zużycie środków produkcji oraz wynagrodzenie siły roboczej. W praktyce do kosztów własnych zalicza się też pewne elementy, wynikające z podziału produktu społecznego (ubezpieczenia społeczne, podatki, odsetki itp.) oraz koszty nieprodukcyjne (kary, grzywny, odszkodowania, ubytki i manka niezawinione itp.).

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)