KORZYSTANIE Z CZASOWEGO POZWOLENIA

Korzystanie z czasowego pozwolenia jest dozwolone tylko w zakresie i na warunkach w nim wy­szczególnionych.Znaki rejestracyjne służą do identyfikacji pojazdu samo­chodowego. Ogólnie rozróżnia się:  tablice rejestracyjne, wydawane podczas rejestracji pojazdu dopuszczanego na stałe do ruchu,tablice ze znakami próbnymi, wydawane wraz z czaso­wym pozwoleniem dopuszczającym pojazd do ruchu. Tablic rejestracyjnych nie wolno przenosić ? zarejestrowa­nego pojazdu na inny, ani też wymieniać pomiędzy zare­jestrowanymi pojazdami. Dopuszcza się natomiast prze­noszenie tablic ze znakami próbnymi z pojazdu na pojazd, przy czym pojazdów takich nie wolno używać do przewozów zarobkowych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)