DOKONANIE ZMIAN

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyj­nych lub zmiany przeznaczenia pojazdu, pojazd taki po­winien być poddany badaniu technicznemu. Pojazd powinien być przedstawiony również i do ogólnego przeglądu, próbnego poboru lub poboru pojazdów w ter­minie i miejscu wyznaczonym w karcie powołania. Właściciel pojazdu obowiązany jest w ciągu 14 dni’zawia­domić wydział komunikacji o wszelkich zmianach danych wymienionych w dowodzie rejestracyjnym, a w razie prze-. niesienia miejsca stałego postoju (garażowania) pojazdu lub zmiany swego stałego zamieszkania na obszarze miasta wyłączonego z województwa — zwrócić dowód i tablice rejestracyjne w wydziale komunikacji, właściwym dla no­wego miejsca zamieszkania, który to wydział z kolei wyda nowy dowód i inne tablice rejestracyjne bez badania technicznego.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)