DŁAWIENIE SPALIN

Jednak wskutek dławienia spalin na wylocie ciśnienie ich spada stosunkowo powoli,- dzięki czemu otrzymuje się dodatkowe pole pracy b—a—d—b, które jest równe w prcybliżeniu stratom pola wykresu wynikłym z zaokrąglenia.  Dla silników dwusuwo­wych o rozrządzie szczelinowym nie wprowadza się więc współczynnika zaokrąglenia wykresu.Natomiast dla silników dwusuwowych’o rozrządzie szcże*- linowo-zaworowym trzeba uwzględniać współczynnik za­okrąglenia wykresu . Przy analitycznym obliczaniu pi dla silników dwusuwowych korzysta się z podanych uprzednio zależności, lecz podsta­wia się rzeczywisty stopień

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)