CECHY UŻYTKOWE

Pogląd o cechach użytkowych i zakresie zastosowania silnika dają jego wskaźniki eksploatacyjne, czyli pewne osiągi oraz wynikają­ce z nich i wymiarów geometrycz­nych, umowne wielkości wskaźni­kowe. Poniżej zestawiono podsta­wowe wskaźniki eksploatacyjne, używane do charakteryzowania i porównywania tłokowych silni­ków samochodowych.Sprawność wołumetryczna (objętościowa) rjV — stosunek ciężaru ładunku wprowadzanego do cylindra Gr [G/suw] do ciężaru ładunku teoretycznego G* [G/suw]; r\v = GrlGt.Sprawność wołumetryczna typowych silników samochodo­wych zawiera się w zakresie 0,5.. .0,9.Ładunek teoretyczny jest to ilość gazu (mieszanki lub po­wietrza) o objętości Vs w warunkach normalnych technicz­nych (15 °C, 760 mm Hg).

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)