Kategoria: Samochody od A do Z

W PRAKTYCE

Jednak w prak­tyce, ze względu na trudności w utrzymaniu jednakowych warunków ruchu wszystkich pojazdów kolumny (jedno­czesne uruchamianie hamulców oraz przyspieszanie) — maksimum przelotowości występuje w zakresie stosunkowo małych szybkości jazdy

WOBEC NARASTAJĄCEGO NATĘŻENIA RUCHU

Wobec narastającego natężenia ruchu drogowego ze wzglę­dów bezpieczeństwa coraz konieczniejsze staje się wyposa­żanie pojazdów w urządzenia pomocnicze, wskaźniki i inne.Wymijanie jest to taka sytuacja w ruchu drogowym, kiedy pojazdy jadące

WYMIJANIE, WYPRZEDZANIE

Dotyczy to również wymijania wozów konnych i ro­werzystów. Jeśli np. na wąskiej drodze polnej, na grobli, na wąskim moście spotkają się dwa pojazdy i wyminięcie jest niemożliwe, wówczas powinien cofnąć

WARUNKI RUCHU MIEJSKIEGO

Biorąc ogólnie, warunki ruchu miejskiego, zwłaszcza wielko­miejskiego, są o wiele trudniejsze, a bezpieczeństwo ruchu dużo mniejsze niż w warunkach ruchu pozamiejskiego. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy, to: duże natężenie ruchu,

TOK WYPRZEDZANIA

Wyprzedzanie jest to taka sytuacja w ruchu drogowym, kiedy dwa pojazdy jadą po tej samej drodze i w jednakowym kierunku, przy czym pojazd jadący z tyłu dzięki przewadze prędkości dopędza

ZALEŻNIE OD PRĘDKOŚCI

Po stwierdzeniu, że sytuacja na jezdni pozwala na wyprzedzenie — daje sygnał jadącemu przed nim po­jazdowi, aby zjechał na prawą stronę drogi i nie zwiększał szybkości. Jednocześnie kierowca włącza lewy

SKRZYŻOWANIA Z DUŻYM NATĘŻENIEM RUCHU

Na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu kierowanie ruchem może być przeprowadzane przez funkcjonariuszy służb drogowych ręcznie lub za pomocą’ sygnałów świetlnych, albo przez zastosowanie automatycz­nej sygnalizacji świetlnej. Ręczne kierowanie ruchem, pod

AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA

Stosowana w Polsce automatyczna sygnalizacja świetlna iest sygnalizacją sztywną, która wydatnie zmniejsza prze­lotowość skrzyżowań. Przez odpowiednie dostosowanie okresów trwania poszczególnych sygnałów do konkretnych warunków ruchu można jednak i w tym

RUCH MIEJSKI

Ruch miejski można w znacznym stopniu usprawnić przez zsynchronizowanie działania sygnałów świetlnych w taki sposób, aby pojazd samochodowy, poruszający się z określo­ną z góry prędkością na całej długości trasy, na

PODSTAWOWY WARUNEK

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa przechodniów na skrzyżowaniach jest odpowiedni czas trwania żółtego sygna­łu, który powinien umożliwiać bezpieczne dojście do wysepki na środku jezdni lub do chodnika. Możliwość skręcania pojazdów na skrzyżowaniach w